بخش پایان نامه ها

تز، رساله یا پایان‌نامه، نوشته‌ای است که به وسیله داوطلب درجه دانشگاهی به عنوان یکی از شرایط احراز آن ارائه می‌شود. پایان نامه منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای علاقمندان به آن حوزه موضوعی بوده و معمولا اساس تدوین مقاله ها یا کتاب های منتشر شده بعدی می شوند و تا آن زمان تنها مدرک دسترس پذیر آن فعالیت علمی محسوب می شوند.

در این بخش پایان‌نامه‌های فارسی و لاتین مربوط به کلیه رشته‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشدودکترای دانش آموختگان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  به صورت متمرکز گردآوری و سازماندهی می‌شود.

منابع این بخش  امانت داده نمی شوند و مطالعه پایان‌ نامه‌‌ها در بخش انجام می گیرد.

 

شرح وظایف و فعالیت ها:

۱-گردآوری و ثبت پایان‌نامه‌ها

۲-ورود اطلاعات و تحلیل موضوعی، نمایه‌سازی پایان نامه‌ها

۴-انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۵-پاسخگویی به مراجعان

۶-شلف خوانی و نیز مرتب سازی پایان نامه ها در قفسه