بخش مجموعه سازی

مجموعه سازی عبارت است از فرایند نیاز سنجی، انتخاب، سفارش، تهیه و دسترس پذیرساختن محتوای منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه کتابخانه از راه‌های خرید؛ اهداء؛ مبادله و ارزیابی مداوم  آنها

فعالیت ها

۱- نیازسنجی در خصوص منابع مورد نیاز اعضای هیأت علمی ، دانشجویان و پژوهشگران  

۲- تهیه و تأمین کتاب‌های فارسی و لاتین مورد نیاز

۳- مهر نمودن و ثبت کتاب‌های دریافتی به کتابخانه و ارسال آن‌ها به فهرست نویسی

۴- تهیه قبض انبار و درخواست خرید و انجام موارد مربوط به امور مالی

۵- شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی کتاب و خرید بر اساس درخواست‌های رسیده

۶- انجام کلیه امور مربوط به منابع اهدایی پس از شناسایی و بررسی های مربوطه

 

چه مدارک و منابعی اعم از چاپی و غیر چاپی  در کتابخانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر موجود می باشد:

منابع چاپی

منبع غیر چاپی

کتاب فارسی: 23900  نسخه

نرم افزار کتابخانه: نرم افزار پارس آذرخش

کتاب لاتین:  4968 نسخه

پایگاه های اطلاعاتی فارسی: پایگاه magiran

نشریات چاپی: 10 عنوان

پایگاه های اطلاعاتی لاتین: 210 پایگاه

پایان نامه:  3000 عنوان

CD های آموزشی :100 عنوان

چگونه می توانیم پیشنهاد خرید کتاب، به کتابخانه مرکزی دانشگاه بدهیم؟
در صورتی که نیاز به خرید کتاب از سوی کتابخانه دارید یا پیشنهاد می کنید  کتابی به مجموعه اضافه شود، بعد از اطمینان از عدم وجود آن در کتابخانه، می توانید فرم زیر را پر کرده و از طریق اتوماسیون اداری به کارتابل رییس کتابخانه جهت اقدامات بعدی ارسال نمایید.

کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

فرم چاپی سفارش خرید کتاب فارسی

ردیف

عنوان

نویسنده

ناشر

سال

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

فرم سفارش خرید کتاب لاتین

No

TITLE

AUTHORE(s)

PUBLISHER

YEAR

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12