بخش فهرست نویسی

مجموعه اطلاعاتی که از یک کتاب یا ماده کتابخانه ای با بهره گیری از قواعد و قوانین استاندارد، در کارت برگه فهرستنویسی نوشته می شود گفته می شود. فهرستنویسی منابع بر پایه ی قواعد بین المللی انگلوامریکن(Anglo- American ) و نقطه گذاری بر پایه استاندارد بین المللی  کتابنامه نویسی(ISBD ) می باشد. فهرستنویسی مهارتی علمی است مبتنی بر دانش نظری و کاربردی که هدف آن به نظم درآوردن جهان کتابشناختی برای دسترسی سریع و آسان به منابع و دانش و وقایع تاریخی و اجتماعی. با این تعاریف می توان نتیجه گرفت فهرستنویسی عبارتست از برقراری نظم در مجموعه کتابخانه به گونه ای که در دسترسی به مواد از طریق بازیابی های متعدد مانند پدیدآورنده، عنوان ، موضوع ، ناشر و فروست در اسرع وقت میسر می شود.

برای طبقه‌بندی کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های دانشگاه،‌ از نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره (L.C) ،استفاده می‌شود. فهرستنویسی منابع بر پایه ی قواعد بین المللی انگلو امریکن (Anglo- American)  و نقطه گذاری بر پایه استاندارد بین المللی کتابنامه نویسی (ISBD) می باشد.

 

وظایف بخش فهرستنویسی:

۱. طبقه بندی موضوعی کتابهای فارسی و عربی و انگلیسی و سایر زبانها مطابق ویرایش دوم قواعد فهرستنویسی انگلو – امریکن و بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا.

۲.رده بندی کتابها به منظور تعیین جای صحیح کتاب در قفسه بر اساس نظام رده بندی خاص.

۳.آماده سازی فنی شامل تهیه بارکد و عطف.

۴.آماده سازی نهایی جهت ارسال کتابها به بخشهای امانت و مرجع.

۵.مسئولیت فنی وجین و همکاری با بخش امانت جهت شناسایی و تهیه منابع جدید.

۶.سرچ کتب فارسی از طریق نرم افزار تحت وب پارس آذرخش .

۷.سرچ کتب فارسی از بانک اطلاعاتی ملی به صورت آنلاین و  ایزوگیری از طریق ورودی استاندارد با فرمت txt.

۸.سرچ کتب انگلیسی از طریق نرم افزار تحت وب
۹.سرچ کتب انگلیسی از طریق وب سایت کتابخانه کنگره و انتقال اطلاعات از طریق ورودی استاندارد با فرمت mrc.

۱0.فهرسستنویسی و طبقه بندی  موضوعی کتابهای فارسی که از طریق جستجودربانک کتابخانه ملی،و چنانچه یافت نشدند از طریق مشابه سازی.
۱1.فهرستنویسی  کتابهای انگلیسی که از طریق جستجو در وب سایتهای گفته شده و چنانچه یافت نشدند از طریق مشابه سازی.

۱2. فهرستنویسی بنیادی کتابهای فارسی که برای اولین بار طبقه بندی موضوعی و رده بندی میشوند و در بانکهای اطلاعاتی یافت نشدند و ورود اطلاعاتشان از  طریق نرم افزار تحت وب .

۱3. فهرستنویسی بنیادی کتابهای غیر فارسی که در بانکهای اطلاعاتی یافت نشدند و ورود اطلاعاتشان  از طریق نرم افزار تحت وب.
۱4.تصحیح اطلاعات موضوع و رده کتابهایی که مغایر  موضوعهای تعیین شده در سرعنوانهای موضوعی فارسی و کنگره می باشند.
۱5.بررسی وتعیین آخرین ویرایش کتابهای لاتین ارائه شده اساتید جهت ترجمه با استفاده از بانکهای اطلاعاتی معتبر.

 

ابزار ومنابع کار فهرستنویسی

مهمترین منابع مورد استفاده برای سازماندهی مجموعه کتابخانه در این بخش عبارتند از:
۱.سرعنوانهای موضوعی فارسی 
۲.فهرست مستند اسامی و مشاهیر و مولفان 
۳.گسترشهای رده بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 
۴.فهرست همگانی پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۵.بانک اطلاعاتی کتابخانه ملی از طریق نرم افزار پارس آذرخش
۶.بانک اطلاعاتی کتابخانه ملی به صورت آنلاین و ایزوگیری و انتقال اطلاعات از طریق ورودی استاندارد نرم افزار
۷.سرعنوانهای موضوعی کنگره
۸.گسترشهای  کتابخانه گنگره 
۹.وب سایت کتابخانه گنگره آمریکا 
۱۰.وب سایت کتابخانه بریتانیا 
در مجموع، فناوری‌های اطلاعاتی مانند نرم افزار یکپارچه پارس آذرخش  که تحت وب میباشد و اینترنت برای جستجوی آنلاین از طریق بانک اطلاعاتی کتابخانه ملی و کتابخانه های کنگره از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده برای سازماندهی منابع در این کتابخانه به شمار می رود.