بخش امانت

 پویایی هر کتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب، مداوم و روز آمد است. به عبارتی دیگر، هویت هر کتابخانه نزد کاربران با ارائه خدمات آن شناخته می‌‌شود. تمام فعالیت‌های کتابخانه (گزینش، فراهم‌آوری, سازماندهی و دسترس‌پذیر کردن منابع) در جهت ارائه خدمات به استفاده‌کنندگان کتابخانه است که بیشترین نمود آن در قسمت امانت است و در حقیقت یکی از فعال‌ترین بخش‌های کتابخانه به شمار می آید.


 افراد، پس از عضویت در کتابخانه می‌توانند منابع موجود در این بخش را جهت مطالعه به صورت

مدت‌دار و یا ساعتی ( استفاده در سالن مطالعه ) به امانت بگیرند.
 این بخش با استفاده از نرم‌افزار پارس آذرخش امکان استفاده از منابع موجود و نیز جستجوی منابع از طریق موضوع، نویسنده، عنوان و سایر مشخصات کتابشناختی به مراجعان را فراهم می نماید.

نکته : سالن مطالعه خواهران و برادران به مساحت 400 متر مربع در طبقه فوقانی بخش مخزن کتابخانه واقع در طبقه اول دانشکده اقتصاد می باشد و در تمامی ساعات شبانه روز وکلیه ایام هفته قابل استفاده مراجعان می باشد.

 

ردیف

شرح فعالیت

۱

عضویت دانشجویان، اساتید و کارمندان و صدور کارت عضویت اعضاء

۲

امانت، تمدید و بازگشت کتابها

۳

رزرو کتاب

۴

تسویه حساب اعضاء

۵

پیگیری دیرکرد کتابهای به امانت رفته

۶

وجین مجموعه

۷

پاسخگویی به مراجعان و کمک به آنها در دسترسی سریع‌تر به منابع

۸

راهنمایی مراجعه‌کنندگان جهت جستجو در نرم‌افزارکتابخانه و یافتن کتابها

۹

جدا کردن کتاب‌های فرسوده برای صحافی و آماده‌سازی مجدد آنها

۱۰

کمک به فراهم آوری ومجموعه سازی مخازن امانت با مشارکت در نیاز سنجی از کاربران

۱۱

خرید کتاب از نمایشگاه های کتاب در طول سال

۱۲

همکاری با بخش های فهرست نویسی و سفارشات در برگزاری نمایشگاه تازه های کتاب